Productieverlies herkennen en verbeteren

Performance Management

Met Performance Management helpen wij organisaties met het inzichtelijk krijgen van productieverlies. Door dit samen met de medewerkers op de werkvloer te organiseren worden de productieverliezen inzichtelijk gemaakt door de personen die het meeste invloed hebben op de resultaten, namelijk: De medewerker aan de lijn, machine of installatie.

Met Performance Management wordt de medewerker in staat gesteld om de bronoorzaken van de verliezen te achterhalen, inzichtelijk te maken én te elimineren. Dit leidt tot een verhoging van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) en nog belangrijker een groep enthousiaste medewerkers, die dagelijks bezig zijn met het verbeteren van hun eigen proces.

Door per uur inzichtelijk te maken wat een productiemiddel- of apparaat had kunnen produceren en dat te vergelijken met de daadwerkelijk gerealiseerde productie, ontstaat er inzicht in winst of verlies. Zodra blijkt dat er meer of minder is geproduceerd dan de norm ontstaat er een mogelijkheid om te verbeteren.

Doordat Proverta samen met de medewerkers het verlies op uur-, ploeg-, dag- & weekbasis zichtbaar maakt, worden medewerkers geactiveerd om op zoek te gaan naar mogelijke verbeteringen. De momenten waarop we de prestaties bespreken worden geïntensiveerd en slim ingericht, zodat deze momenten “de motor” worden voor continu verbeteren. Dit proces gaat leiden tot verbeterkracht die zijn weerga niet kent, stel je voor dat iedere medewerker, elke dag, actief gaat bijdragen aan verbeteren. Daarmee wordt het bedrijfsresultaat blijvend vergroot.

Bij Proverta hebben wij ruime ervaring in het opstellen en succesvol implementeren van Performance Management, bij veel organisaties heeft dit geleid tot een verhoogde werksfeer en een enorme resultaatverbetering in kwaliteit en efficiëntie.

Interesse?
Laten we kennismaken!

06 25 111 608

Proverta
Prinses Amaliastraat 9
8019 ZE ZWOLLE